AnasayfaKalite Politikaları

– Kalite Yönetim Sistemimizi ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek, belgelendirmek ve sürekli iyileştirmek.

– Tüm çalışanlarda kalite bilincinin yerleşmesini, sürekliliğini ve yaptığı işin kaliteli yapılması sorumluluğunu aşılamak. Yapılan her işin ilk seferde ve doğru yapılmasını sağlamak.

– Tedarikçilerimizi kalite sistemimizin bir parçası ve iş ortağımız olarak görmek ve geliştirmek.

– Kalite sistemini, yurtiçi ve yurtdışı müşteri beklentilerini karşılayacak duruma getirmek.

– Ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal şartlara uygun olarak çalışmak.

– İş güvenliğini sağlamak için üretim araç ve gereçleriyle, çalışanların kontrol ve denetimini etkin biçimde programlamak ve uygulamak, bedensel yaralanma ve mesleki hastalıkları önlemek.

– Çalışılan çevreyi kirletmemek, doğal kaynakları korumak, kaynak kullanımını en aza indirmek, tasarım ve üretimi en az fire oluşturacak, süreçleri daha düşük enerji tüketimini sağlayacak şekilde geliştirmek.

–  Sürekli büyüyen ve karlılığı yüksek bir firma haline gelme sürecinde kaliteli ürünü uygun maliyette müşteriye sunabilmek.

© 2021 Tüm Hakları Saklıdır.

Makel Group