Anasayfaİklim Değişikliği Politikamız

MAKEL MEKANİK MÜHENDİSLİK A.Ş. olarak küresel doğal dengenin korunması, karbon ayak izi ve sera gazı emisyonunun azaltılması ve daha yaşanabilir bir dünya için; tüm üretim, ARGE ve diğer çalışmalarımızı yaparken iklim değişikliğine neden olan etkilerin azaltılması, çalışmaların sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli olan aşağıdaki temel ilkeleri yerine getirmeyi taahhüt ve beyan eder.

  • Firmamız iklim değişikliğiyle mücadelede tüm paydaşların katılımıyla bilimsel yöntemlere dayalı, çevresel, sosyolojik, ekonomik, teknolojik ve finansal unsurları dikkate alarak çalışmalarını yürütecektir. Firmamız politika ve stratejilerin belirlenmesi, iklim değişikliğine uyum ve sera gazı emisyonun azaltılması hedefleri çerçevesinde de çalışmaları yürütecektir.
  • İklim Değişikliği ile ilgili stratejiler hazırlanarak tüm hammadde, üretim ve yönetsel aşamalarda kullanılan yardımcı maddelerin izleme mekanizması oluşturulacak ve eylemler izlenecektir.
  • C. yasaları, yönetmelikler, genelgeler ve işin gerektirdiği yasal mevzuat ile belirlenmiş gereksinimler ile uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükler karşılanacak, iç ve dış paydaşlara yönelik sorumluluklardan kaynaklanan iklim değişikliği ve karbon ayak izinin azaltılması ile ilgili gereksinimler sağlanacak ve bunlar ile ilgili uyumlu çalışmalar yapılacaktır.
  • Firmamızdaki üretim tesisinden kaynaklı sera gazı emisyonları izlenecek, ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatı ve kullanımı kademeli olarak sonlandırılacak.
  • Firmamız bünyesindeki tüm kurulu ISO sistemleri kapsamında İklim Değişikliği ile ilgili hususlar analiz edilerek iş süreçlerimize ve proseslerimize entegre edilecek ve gereksinimlerine uygunluk sağlanacak.
  • Firmamızda enerji tüketimi ve enerji kullanımının azaltılması için çalışmalar sağlanacaktır.
  • İklim değişikliği açısından risklerin değerlendirilmesi yapılarak, tespit edilen risklerin kabul edilebilir düzeylere indirilmesi sağlanacak.
  • Tüm çalışanlarımızın iklim değişikliği farkındalığını arttıracak ve sistemin işleyişine katkıda bulunmasını teşvik edecek eğitimler düzenli olarak kurum çalışanlarına, gerektiğinde tedarikçi ve 3. taraf paydaş çalışanlarına sağlanacak.
  • İklim değişikliğinin önlenmesine ilişkin hususlara aykırı gerçek ya da şüpheli tüm faaliyetler rapor edilerek; tekrarını engelleyici önlemler alınacak.
  • Daha yaşanabilir bir dünya felsefesi ile iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, gerekli aksiyon ve önlemlerin alınması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli kaynaklar sağlanacaktır.

© 2021 Tüm Hakları Saklıdır.

Makel Group